Fahlin Consulting är en ledande leverantör av mjukvaruutvecklingstjänster för molnet.


Ett av nyckelområdena vi fokuserar på är mjukvaruutveckling. Oavsett om du funderar på att bygga en ny applikation från grunden, eller om du behöver uppdatera och underhålla en befintlig mjukvarulösning, har vi expertis som hjälper dig att nå dina mål. Vi har en dokumenterad meritlista för att leverera högkvalitativ programvara i tid och inom budget, och vi är stolta över vår förmåga att arbeta nära våra kunder för att förstå deras behov och leverera lösningar som uppfyller deras krav.


Förutom mjukvaruutveckling erbjuder vi även grupputvecklingstjänster. Om du funderar på att bygga anpassade verktyg och plattformar för team inom din organisation kan vi hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av att bygga lösningar som möter de unika behoven hos grupper av användare, och vi arbetar nära intressenter för att förstå deras krav och leverera lösningar som möter dessa behov.


Sammanfattningsvis är Fahlin Consulting ett fullserviceföretag för mjukvaruutveckling och grupputveckling, med ett team av erfarna proffs som är dedikerade till att hjälpa våra kunder att lyckas. Oavsett om du behöver hjälp med molnutveckling, mjukvaruutveckling eller grupputveckling har vi expertis och resurser för att hjälpa dig att nå dina mål.

Fahlin Consulting is a leading provider of software development services for the cloud.


One of the key areas we focus on is software development. Whether you're looking to build a new application from scratch, or you need to update and maintain an existing software solution, we have the expertise to help you achieve your goals. We have a proven track record of delivering high-quality software on time and on budget, and we pride ourselves on our ability to work closely with our clients to understand their needs and deliver solutions that meet their requirements.


In addition to software development, we also offer group development services. If you're looking to build custom tools and platforms for teams within your organization, we can help. We have extensive experience in building solutions that meet the unique needs of groups of users, and we work closely with stakeholders to understand their requirements and deliver solutions that meet those needs.


In summary, Fahlin Consulting is a full-service software development and group development firm, with a team of experienced professionals who are dedicated to helping our clients succeed. Whether you need help with cloud development, software development, or group development, we have the expertise and resources to help you achieve your goals.

Specialistkompetens inom:

Specialist areas:

Golang, Docker, Kurbenetes

Back-end C# / .Net

Front-end Javascript

Embedded C

Testdriven utveckling (TDD)

Test driven development (TDD)

Strategic HR management

Strategiskt HR-arbete

Leader and group development, coaching

Ledar- och grupputveckling, coaching

Inspiring talks

Inspirerande föreläsningar

Magnus Fahlin

Senior Software Consultant, Msc E.E.

Erica Fahlin

Management Consultant and Inspiring Speaker

Adress:

Address:

Karlsrovägen 21
236 37 Höllviken

Telefon:

Phone:

+ 46 733 39 30 16